Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Nad Niemnem

Bibliografia

Literatura przedmiotowa:

1. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, Kraków 2003.

Literatura podmiotowa:

1. Chrzanowski Maciej, Repetytorium z języka polskiego, Warszawa 2005.

2. Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1983.

3. Krawczyk Agnieszka, Lektury licealisty. Pozytywizm. Kraków 2003.

4. Leszczyński Grzegorz, Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki. Warszawa 2001.

5. Lupas – Rutkowska Joanna, Epoki literackie, Raszyn 2001.

6. Łoboz Małgorzata, Tadeusz Żabski, Pozytywizm, Wrocław 2004.

7. Markiewicz Henryk, Literatura pozytywizmu, Warszawa 1986.

8. Markiewicz Henryk, Pozytywizm, Warszawa 1980.

9. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Warszawa 1986.

10. Słownik wyrazów obcych, pod red. Sobol Elżbiety, Warszawa 2002.

11. Szóstak Aldona, Powtórka z literatury. Pozytywizm. Kraków 2003.

Inne źródła:

Źródło literacko – medialne:
1. Biblioteka Gazety Wyborczej, Nad Niemnem, Warszawa 2006.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – streszczenie szczegółowe
„Nad Niemnem” – streszczenie w pigułce
Dzieje Jana i Cecylii - streszczenie
Geneza i zakres tematyczny „Nad Niemnem”
Miejsce akcji „Nad Niemnem”
Czas akcji „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Tytuł i konstrukcja „Nad Niemnem”
Etos pracy w „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Życiorys Elizy Orzeszkowej
Tło społeczno – historyczne, czyli sytuacja pod zaborami w połowie XIX wieku
Kontrast jako zasada kompozycyjna „Nad Niemnem”
Motyw rzeki w „Nad Niemnem” Orzeszkowej
Motywy literackie w „Nad Niemnem”
Nurty literackie i modele powieści w pozytywizmie
Epoka pozytywizmu i jej wyznaczniki – wprowadzenie do zagadnień w literaturze
Miłość w „Nad Niemnem”
Mit powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Przyroda w „Nad Niemnem”
Kalendarium twórczości Elizy Orzeszkowej
Narracja „Nad Niemnem”
Język „Nad Niemnem”
Humor w „Nad Niemnem”
Między Korczynem i bohatyrowickim zaściankiem a Soplicowem – związki „Nad Niemnem” z „Panem Tadeuszem”
Obraz powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
Adaptacje filmowe „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Bibliografia
Bohaterowie
Justyna Orzelska - charakterystyka
Jan Bohatyrowicz - charakterystyka
Benedykt Korczyński - charakterystyka
Marta Korczyńska - charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nad Niemnem”

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody