Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Monachium
c) Kerfurtu
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) w czerwcu
c) w lipcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Chłopickiego
c) Krukowieckiego
d) Niemcewicza
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wypiekiem chleba
b) pieleniem ogrodu
c) praniem
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiódł list brata
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiodło spotkanie z synem
d) odwiodła rozmowa z żoną
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt August
b) Zygmunt Stary
c) Stefan Batory
d) Władysław Jagiełło
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) biblijny
c) ezopowy
d) homerowy
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) niedorajdą
b) beztalenciem
c) darmozjadem
d) chorym człowiekiem
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) trzecioosobowy
b) ograniczony
c) drugorzędny
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1887 roku
c) 1889 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie


Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Jan
b) Różyc
c) Anzelm
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) podagrą
c) reumatyzmem
d) globusem
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
c) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
d) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Ala
c) Aldonka
d) Antolka
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dziesięć lat
b) sześć lat
c) dwa lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Bolesław Kirło
b) Teofil Różyc
c) Zygmunt Korczyński
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Staniewskiego
c) Jaśmonta
d) Zaniewskiego
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) cyprysu
b) drzewka oliwnego
c) mirtu
d) lauru
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Włodzimierza
b) Andrzeja
c) Jerzego
d) Stanisława
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Nowogródczyzną
b) Grodzieńszczyzną
c) Mazowszem
d) Kowieńszczyzną
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) dwoje
c) czworo
d) sześcioro
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Zygmunt
b) Kirło
c) Różyc
d) Darzecki
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) miłości
b) sprzedaży Korczyna
c) rolnictwie
d) literaturze
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) radcy
c) rządcy
d) adwokata
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Różyca
b) Orzelskiego
c) Domuntówny
d) Kirły
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1494”
b) 1524”
c) 1549”
d) 1486”
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) skrzypcach
c) fortepianie
d) pianinie
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Domuntówny
b) Andrzejowej
c) Kirłów
d) Różyca
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 10 lat
b) rok
c) 3 miesiące
d) 2 lata
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) wiedźmę
b) czarownicę
c) nimfę
d) cholerę
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) mokradeł
c) pola
d) lasu
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) biały chart Hermes
b) popielaty wilczur Reks
c) czarny wyżeł Mars
d) brązowy chart Zeus
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Dziadami”
c) „Nie-Boską komedią”
d) „Genesis z ducha”
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Miniewicze
b) Węgliszyce
c) Porzecze
d) Borszty
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
d) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 7 powstańców
b) 40 powstańców
c) 18 powstańców
d) 20 powstańców
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Anastazy
b) Franciszek
c) Andrzej
d) Jerzy
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) Niemna
b) drogi
c) pracy
d) dworu
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Akademii Wileńskiej
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) obrabiarkę
b) żniwiarkę
c) kosiarkę
d) snopowiązałkę
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 20
b) 15
c) 30
d) 25
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) osiemdziesiątych XIX wieku
c) siedemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Korczyn”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Dzieje Justyny i Jana”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 10 osób
b) 30 osób
c) 40 osób
d) 20 osób
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) wszechmoc Boga
c) patriotyzm
d) nieskończoność
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 10 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1849 roku
c) 1832 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około sto lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) mirtu
b) głogu
c) jarzębiny
d) czeremchy
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) płaz
c) ryba
d) owad
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 3 lata
b) 10 lat
c) 7 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) dziedziczkę
b) wodę Niemna
c) prostytutkę
d) pannę młodą
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 2 tomów
c) 3 tomów
d) 5 tomów
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) postaci kreowane są w trakcie akcji
d) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) żmudzkich
b) szwedzkich
c) napoleońskich
d) inflanckich
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) sześcioro dzieci
b) siedmioro dzieci
c) czworo dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) martwej
b) mistycznej
c) wspomnieniowej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) złożony
b) zindywidualizowany
c) schematyczny
d) jednorodny
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 17 lat
b) 19 lat
c) 20 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Księga Koheleta”
b) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
c) znajdowała się „Biblia Wujka”
d) znajdował się „Psałterz Dawidów”
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jarek
b) Janek
c) Julek
d) Jacek
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 4 rozdziałów
b) 8 rozdziałów
c) 6 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) kokaina
b) strychnina
c) morfina
d) aspiryna
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody
Partner serwisu: