Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1549”
b) 1486”
c) 1524”
d) 1494”
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wypiekiem chleba
b) praniem
c) pieleniem ogrodu
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) pięcioro dzieci
d) siedmioro dzieci
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1889 roku
b) 1882 roku
c) 1892 roku
d) 1887 roku
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 5 tomów
b) 3 tomów
c) 4 tomów
d) 2 tomów
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Nadniemeńska historia”
b) „Korczyn”
c) „Dzieje Justyny i Jana”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) pracy
b) drogi
c) Niemna
d) dworu
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) złożony
b) jednorodny
c) schematyczny
d) zindywidualizowany
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) fortepianie
c) pianinie
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) kosiarkę
b) obrabiarkę
c) snopowiązałkę
d) żniwiarkę
Rozwiązanie


Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Grodzieńszczyzną
b) Nowogródczyzną
c) Mazowszem
d) Kowieńszczyzną
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Jerzy
b) Franciszek
c) Andrzej
d) Anastazy
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
d) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 3 miesiące
b) 10 lat
c) rok
d) 2 lata
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) sakralnej
b) martwej
c) mistycznej
d) wspomnieniowej
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Kerfurtu
b) Frankfurtu
c) Berlina
d) Monachium
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Staniewskiego
b) Zaniewskiego
c) Jaśmonta
d) Starzyńskiego
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 17 lat
b) 24 lata
c) 20 lat
d) 19 lat
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodło spotkanie z synem
b) odwiódł list brata
c) odwiodła rozmowa z żoną
d) odwiodła pamięć o poległym bracie
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
b) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) trzecioosobowy
b) pierwszoosobowa
c) drugorzędny
d) ograniczony
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 4 rozdziałów
c) 5 rozdziałów
d) 8 rozdziałów
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Aldonka
b) Anatolka
c) Antolka
d) Ala
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Darzecki
c) Zygmunt
d) Kirło
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jarek
b) Julek
c) Janek
d) Jacek
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) wiedźmę
b) nimfę
c) cholerę
d) czarownicę
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) chorym człowiekiem
c) beztalenciem
d) niedorajdą
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) sprzedaży Korczyna
c) miłości
d) rolnictwie
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 5 lat
b) 3 lata
c) 10 lat
d) 7 lat
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Genesis z ducha”
b) „Dziadami”
c) „Nie-Boską komedią”
d) „Panem Tadeuszem”
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Kirły
b) Różyca
c) Domuntówny
d) Orzelskiego
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) dziedziczkę
c) pannę młodą
d) wodę Niemna
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Różyc
b) Anzelm
c) dziadek Domuntówny
d) Jan
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Porzecze
c) Miniewicze
d) Borszty
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1856 roku
b) 1832 roku
c) 1841 roku
d) 1849 roku
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Zygmunt Korczyński
b) Teofil Różyc
c) Bolesław Kirło
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) wszechwiedza autorki jest ograniczona
c) postaci kreowane są w trakcie akcji
d) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w czerwcu
c) w sierpniu
d) w lipcu
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
b) znajdowała się „Księga Koheleta”
c) znajdowała się „Biblia Wujka”
d) znajdował się „Psałterz Dawidów”
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) radcy
c) adwokata
d) rządcy
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 20 powstańców
b) 18 powstańców
c) 7 powstańców
d) 40 powstańców
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 20
c) 30
d) 25
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) osiemdziesiątych XIX wieku
c) pięćdziesiątych XIX wieku
d) siedemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około sto lat po chrzcie Litwy
c) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Kirłów
b) Domuntówny
c) Andrzejowej
d) Różyca
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) owad
c) płaz
d) ryba
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) głogu
c) jarzębiny
d) mirtu
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) napoleońskich
b) szwedzkich
c) inflanckich
d) żmudzkich
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) cyprysu
b) lauru
c) drzewka oliwnego
d) mirtu
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Chłopickiego
b) Traugutta
c) Krukowieckiego
d) Niemcewicza
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) reumatyzmem
b) globusem
c) atlasem
d) podagrą
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Szkoły Głównej
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Akademii Lwowskiej
d) Akademii Wileńskiej
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) aspiryna
c) strychnina
d) kokaina
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) ezopowy
c) biblijny
d) mityczny
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) czarny wyżeł Mars
b) biały chart Hermes
c) brązowy chart Zeus
d) popielaty wilczur Reks
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dziesięć lat
b) dwa lata
c) sześć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Włodzimierza
c) Jerzego
d) Stanisława
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Stefan Batory
b) Zygmunt Stary
c) Zygmunt August
d) Władysław Jagiełło
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) nieskończoność
b) miłość
c) patriotyzm
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 16 lat
b) 18 lat
c) 14 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) pola
c) mokradeł
d) lasu
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwoje
b) dwanaścioro
c) czworo
d) sześcioro
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 10 osób
b) 20 osób
c) 40 osób
d) 30 osób
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody
Partner serwisu: