Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Krukowieckiego
b) Chłopickiego
c) Traugutta
d) Niemcewicza
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) zindywidualizowany
c) złożony
d) schematyczny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) podagrą
b) globusem
c) reumatyzmem
d) atlasem
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) pola
b) łąki
c) lasu
d) mokradeł
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 2 tomów
b) 5 tomów
c) 4 tomów
d) 3 tomów
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wypiekiem chleba
b) wyrobem serów
c) pieleniem ogrodu
d) praniem
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) obrabiarkę
b) snopowiązałkę
c) żniwiarkę
d) kosiarkę
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) dziedziczkę
b) prostytutkę
c) wodę Niemna
d) pannę młodą
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Wileńskiej
b) Akademii Lwowskiej
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około sto lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie


Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Ala
c) Antolka
d) Aldonka
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdował się „Psałterz Dawidów”
b) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdowała się „Biblia Wujka”
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) pianinie
b) skrzypcach
c) fortepianie
d) harmonijce
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) mirtu
b) drzewka oliwnego
c) lauru
d) cyprysu
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) nieskończoność
c) patriotyzm
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) radcy
c) rządcy
d) adwokata
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Zygmunt Korczyński
b) Teofil Różyc
c) Bolesław Kirło
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) dziadek Domuntówny
b) Jan
c) Anzelm
d) Różyc
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Jacek
c) Jarek
d) Janek
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) popielaty wilczur Reks
b) brązowy chart Zeus
c) biały chart Hermes
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) wspomnieniowej
b) mistycznej
c) martwej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Dzieje Justyny i Jana”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Korczyn”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) czworo
b) dwanaścioro
c) sześcioro
d) dwoje
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 7 powstańców
b) 18 powstańców
c) 40 powstańców
d) 20 powstańców
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) trzecioosobowy
b) ograniczony
c) pierwszoosobowa
d) drugorzędny
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiódł list brata
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiodła rozmowa z żoną
d) odwiodło spotkanie z synem
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1486”
b) 1494”
c) 1549”
d) 1524”
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Kowieńszczyzną
b) Nowogródczyzną
c) Mazowszem
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) siedemdziesiątych XIX wieku
b) osiemdziesiątych XIX wieku
c) dziewięćdziesiątych XIX wieku
d) pięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 24 lata
b) 20 lat
c) 19 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Frankfurtu
c) Berlina
d) Kerfurtu
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) biblijny
b) mityczny
c) ezopowy
d) homerowy
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Darzecki
b) Zygmunt
c) Kirło
d) Różyc
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) drogi
b) Niemna
c) dworu
d) pracy
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) siedmioro dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
d) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Borszty
c) Porzecze
d) Miniewicze
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt Stary
b) Stefan Batory
c) Władysław Jagiełło
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) inflanckich
b) żmudzkich
c) szwedzkich
d) napoleońskich
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) owad
c) ryba
d) płaz
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Różyca
b) Domuntówny
c) Kirłów
d) Andrzejowej
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1832 roku
b) 1849 roku
c) 1841 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Jerzy
b) Anastazy
c) Franciszek
d) Andrzej
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 3 miesiące
b) 10 lat
c) 2 lata
d) rok
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Orzelskiego
b) Kirły
c) Różyca
d) Domuntówny
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) rolnictwie
b) miłości
c) sprzedaży Korczyna
d) literaturze
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 25
c) 30
d) 20
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1887 roku
b) 1882 roku
c) 1889 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) jarzębiny
c) mirtu
d) głogu
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) czarownicę
b) nimfę
c) wiedźmę
d) cholerę
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) aspiryna
b) morfina
c) strychnina
d) kokaina
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) wszechwiedza autorki jest ograniczona
d) postaci kreowane są w trakcie akcji
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 14 lat
b) 10 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 20 osób
b) 40 osób
c) 10 osób
d) 30 osób
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) niedorajdą
b) darmozjadem
c) beztalenciem
d) chorym człowiekiem
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Staniewskiego
b) Jaśmonta
c) Starzyńskiego
d) Zaniewskiego
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 5 lat
b) 7 lat
c) 3 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) osiem lat
b) dziesięć lat
c) sześć lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w lipcu
b) w czerwcu
c) w sierpniu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 8 rozdziałów
c) 5 rozdziałów
d) 4 rozdziałów
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Jerzego
b) Andrzeja
c) Stanisława
d) Włodzimierza
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Nie-Boską komedią”
b) „Dziadami”
c) „Panem Tadeuszem”
d) „Genesis z ducha”
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody