Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Nie-Boską komedią”
c) „Genesis z ducha”
d) „Dziadami”
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) homerowy
c) biblijny
d) ezopowy
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 17 lat
b) 24 lata
c) 19 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła pamięć o poległym bracie
b) odwiodła rozmowa z żoną
c) odwiódł list brata
d) odwiodło spotkanie z synem
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) dwoje
c) czworo
d) sześcioro
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1486”
b) 1549”
c) 1494”
d) 1524”
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 10 lat
b) 16 lat
c) 14 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Władysław Jagiełło
b) Zygmunt Stary
c) Zygmunt August
d) Stefan Batory
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) złożony
b) zindywidualizowany
c) jednorodny
d) schematyczny
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) kokaina
b) strychnina
c) morfina
d) aspiryna
Rozwiązanie


Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) mirtu
b) cyprysu
c) drzewka oliwnego
d) lauru
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1892 roku
b) 1889 roku
c) 1887 roku
d) 1882 roku
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Jerzy
b) Anastazy
c) Franciszek
d) Andrzej
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) pracy
c) Niemna
d) drogi
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Zygmunt
b) Darzecki
c) Różyc
d) Kirło
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Monachium
c) Kerfurtu
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) globusem
b) podagrą
c) atlasem
d) reumatyzmem
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1856 roku
b) 1849 roku
c) 1832 roku
d) 1841 roku
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 15
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Niemcewicza
c) Krukowieckiego
d) Chłopickiego
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 7 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Domuntówny
b) Różyca
c) Orzelskiego
d) Kirły
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Staniewskiego
c) Jaśmonta
d) Zaniewskiego
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około sto lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdował się „Psałterz Dawidów”
b) znajdowała się „Księga Koheleta”
c) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
d) znajdowała się „Biblia Wujka”
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) beztalenciem
b) darmozjadem
c) chorym człowiekiem
d) niedorajdą
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 8 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) wszechwiedza autorki jest ograniczona
c) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
d) postaci kreowane są w trakcie akcji
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
b) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
c) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
d) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) rok
c) 10 lat
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) rolnictwie
b) miłości
c) literaturze
d) sprzedaży Korczyna
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 7 powstańców
b) 40 powstańców
c) 18 powstańców
d) 20 powstańców
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) pannę młodą
c) dziedziczkę
d) wodę Niemna
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) mistycznej
b) martwej
c) wspomnieniowej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) w czerwcu
c) w lipcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) głogu
c) mirtu
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Aldonka
c) Ala
d) Antolka
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Szkoły Głównej
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Akademii Lwowskiej
d) Akademii Wileńskiej
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jacek
b) Janek
c) Jarek
d) Julek
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Jan
b) Anzelm
c) dziadek Domuntówny
d) Różyc
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 3 tomów
b) 2 tomów
c) 5 tomów
d) 4 tomów
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Jan Bohatyrowicz
b) Teofil Różyc
c) Bolesław Kirło
d) Zygmunt Korczyński
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) praniem
b) pieleniem ogrodu
c) wypiekiem chleba
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Korczyn”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Dzieje Justyny i Jana”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) szwedzkich
b) inflanckich
c) napoleońskich
d) żmudzkich
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Borszty
c) Porzecze
d) Miniewicze
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) płaz
c) ryba
d) owad
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) adwokata
c) radcy
d) rządcy
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) pierwszoosobowa
b) trzecioosobowy
c) ograniczony
d) drugorzędny
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Włodzimierza
b) Andrzeja
c) Stanisława
d) Jerzego
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) pola
b) łąki
c) lasu
d) mokradeł
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 40 osób
b) 20 osób
c) 30 osób
d) 10 osób
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) siedemdziesiątych XIX wieku
b) pięćdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) snopowiązałkę
b) żniwiarkę
c) obrabiarkę
d) kosiarkę
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) cholerę
b) nimfę
c) czarownicę
d) wiedźmę
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Kirłów
b) Domuntówny
c) Różyca
d) Andrzejowej
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) sześć lat
b) dwa lata
c) osiem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) czworo dzieci
b) siedmioro dzieci
c) sześcioro dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) brązowy chart Zeus
b) popielaty wilczur Reks
c) biały chart Hermes
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Kowieńszczyzną
b) Mazowszem
c) Nowogródczyzną
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) skrzypcach
b) pianinie
c) harmonijce
d) fortepianie
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) patriotyzm
b) miłość
c) nieskończoność
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody
Partner serwisu: