Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) lasu
b) łąki
c) mokradeł
d) pola
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) cyprysu
b) drzewka oliwnego
c) lauru
d) mirtu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) kokaina
c) aspiryna
d) strychnina
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) trzecioosobowy
b) drugorzędny
c) pierwszoosobowa
d) ograniczony
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Orzelskiego
b) Różyca
c) Domuntówny
d) Kirły
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) dziadek Domuntówny
b) Jan
c) Anzelm
d) Różyc
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) jarzębiny
b) czeremchy
c) mirtu
d) głogu
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) siedemdziesiątych XIX wieku
b) pięćdziesiątych XIX wieku
c) dziewięćdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 10 osób
c) 20 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) we wrześniu
c) w lipcu
d) w czerwcu
Rozwiązanie


W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 25
c) 20
d) 30
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Kerfurtu
c) Frankfurtu
d) Monachium
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) praniem
b) pieleniem ogrodu
c) wyrobem serów
d) wypiekiem chleba
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Dzieje Justyny i Jana”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Mezalians”
d) „Korczyn”
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Traugutta
c) Chłopickiego
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdował się „Psałterz Dawidów”
b) znajdowała się „Biblia Wujka”
c) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
d) znajdowała się „Księga Koheleta”
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Szkoły Głównej
c) Akademii Wileńskiej
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) miłości
b) sprzedaży Korczyna
c) rolnictwie
d) literaturze
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) podagrą
c) globusem
d) reumatyzmem
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Teofil Różyc
b) Zygmunt Korczyński
c) Bolesław Kirło
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
c) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Domuntówny
b) Różyca
c) Kirłów
d) Andrzejowej
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Andrzej
b) Anastazy
c) Jerzy
d) Franciszek
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) pannę młodą
b) prostytutkę
c) wodę Niemna
d) dziedziczkę
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) schematyczny
b) złożony
c) zindywidualizowany
d) jednorodny
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) Niemna
c) pracy
d) drogi
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Nowogródczyzną
c) Kowieńszczyzną
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 7 powstańców
b) 18 powstańców
c) 20 powstańców
d) 40 powstańców
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt Stary
b) Władysław Jagiełło
c) Zygmunt August
d) Stefan Batory
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Aldonka
b) Ala
c) Antolka
d) Anatolka
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1494”
b) 1524”
c) 1549”
d) 1486”
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Nie-Boską komedią”
b) „Panem Tadeuszem”
c) „Genesis z ducha”
d) „Dziadami”
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) kosiarkę
b) snopowiązałkę
c) obrabiarkę
d) żniwiarkę
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) wspomnieniowej
b) mistycznej
c) martwej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) fortepianie
c) pianinie
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) cholerę
b) czarownicę
c) nimfę
d) wiedźmę
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 14 lat
b) 18 lat
c) 10 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
d) około sto lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) ezopowy
b) biblijny
c) homerowy
d) mityczny
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) adwokata
c) rządcy
d) radcy
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 5 tomów
b) 4 tomów
c) 3 tomów
d) 2 tomów
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Jaśmonta
b) Zaniewskiego
c) Starzyńskiego
d) Staniewskiego
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) rok
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1832 roku
b) 1856 roku
c) 1849 roku
d) 1841 roku
Rozwiązanie

Jacica to:
a) owad
b) ryba
c) płaz
d) gad
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Darzecki
b) Różyc
c) Zygmunt
d) Kirło
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Borszty
b) Węgliszyce
c) Miniewicze
d) Porzecze
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 5 lat
b) 7 lat
c) 3 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła pamięć o poległym bracie
b) odwiódł list brata
c) odwiodło spotkanie z synem
d) odwiodła rozmowa z żoną
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) czworo
b) dwoje
c) sześcioro
d) dwanaścioro
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
b) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1887 roku
c) 1892 roku
d) 1889 roku
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) szwedzkich
b) napoleońskich
c) żmudzkich
d) inflanckich
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) nieskończoność
b) patriotyzm
c) miłość
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 24 lata
b) 19 lat
c) 17 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) chorym człowiekiem
b) darmozjadem
c) niedorajdą
d) beztalenciem
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) sześcioro dzieci
b) siedmioro dzieci
c) czworo dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dziesięć lat
b) sześć lat
c) dwa lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) popielaty wilczur Reks
b) brązowy chart Zeus
c) biały chart Hermes
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 5 rozdziałów
b) 6 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 8 rozdziałów
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Jerzego
c) Włodzimierza
d) Stanisława
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jarek
b) Janek
c) Jacek
d) Julek
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody