Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) napoleońskich
b) szwedzkich
c) żmudzkich
d) inflanckich
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Berlina
c) Frankfurtu
d) Kerfurtu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wypiekiem chleba
b) praniem
c) wyrobem serów
d) pieleniem ogrodu
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) fortepianie
c) skrzypcach
d) pianinie
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Jan Bohatyrowicz
b) Bolesław Kirło
c) Zygmunt Korczyński
d) Teofil Różyc
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) patriotyzm
b) wszechmoc Boga
c) nieskończoność
d) miłość
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) ograniczony
b) trzecioosobowy
c) pierwszoosobowa
d) drugorzędny
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 18 lat
b) 10 lat
c) 16 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) martwej
b) wspomnieniowej
c) sakralnej
d) mistycznej
Rozwiązanie


Pies Korczyńskich to:
a) biały chart Hermes
b) popielaty wilczur Reks
c) czarny wyżeł Mars
d) brązowy chart Zeus
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) adwokata
b) administratora
c) rządcy
d) radcy
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Aldonka
b) Antolka
c) Anatolka
d) Ala
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Stefan Batory
b) Zygmunt August
c) Władysław Jagiełło
d) Zygmunt Stary
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) lasu
c) pola
d) mokradeł
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Chłopickiego
c) Niemcewicza
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około sto lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) biblijny
c) homerowy
d) ezopowy
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 3 tomów
b) 2 tomów
c) 5 tomów
d) 4 tomów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) złożony
c) zindywidualizowany
d) schematyczny
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1524”
b) 1486”
c) 1549”
d) 1494”
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Wileńskiej
b) Akademii Lwowskiej
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 5 rozdziałów
b) 4 rozdziałów
c) 8 rozdziałów
d) 6 rozdziałów
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 40 osób
c) 20 osób
d) 10 osób
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) cholerę
b) czarownicę
c) wiedźmę
d) nimfę
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) obrabiarkę
b) żniwiarkę
c) snopowiązałkę
d) kosiarkę
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 7 powstańców
b) 18 powstańców
c) 40 powstańców
d) 20 powstańców
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 24 lata
b) 17 lat
c) 19 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 30
c) 20
d) 25
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdował się „Psałterz Dawidów”
b) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
c) znajdowała się „Biblia Wujka”
d) znajdowała się „Księga Koheleta”
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) dziedziczkę
c) pannę młodą
d) wodę Niemna
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) mirtu
b) czeremchy
c) głogu
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Janek
b) Jacek
c) Jarek
d) Julek
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1887 roku
c) 1889 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Jan
b) Różyc
c) Anzelm
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) cyprysu
b) drzewka oliwnego
c) mirtu
d) lauru
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Kirło
b) Zygmunt
c) Różyc
d) Darzecki
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 7 lat
b) 10 lat
c) 5 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) we wrześniu
c) w lipcu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) płaz
c) ryba
d) owad
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Korczyn”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Mezalians”
d) „Dzieje Justyny i Jana”
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) sprzedaży Korczyna
c) miłości
d) rolnictwie
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) drogi
b) pracy
c) dworu
d) Niemna
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Domuntówny
b) Orzelskiego
c) Różyca
d) Kirły
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Andrzejowej
b) Domuntówny
c) Różyca
d) Kirłów
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) reumatyzmem
b) atlasem
c) globusem
d) podagrą
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła pamięć o poległym bracie
b) odwiodło spotkanie z synem
c) odwiódł list brata
d) odwiodła rozmowa z żoną
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) niedorajdą
b) darmozjadem
c) beztalenciem
d) chorym człowiekiem
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1856 roku
c) 1841 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) wszechwiedza autorki jest ograniczona
c) postaci kreowane są w trakcie akcji
d) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Stanisława
b) Jerzego
c) Andrzeja
d) Włodzimierza
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) aspiryna
b) strychnina
c) kokaina
d) morfina
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Porzecze
b) Miniewicze
c) Węgliszyce
d) Borszty
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) sześcioro
b) czworo
c) dwoje
d) dwanaścioro
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Nie-Boską komedią”
c) „Genesis z ducha”
d) „Dziadami”
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) dziewięćdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) siedemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Franciszek
b) Anastazy
c) Andrzej
d) Jerzy
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Grodzieńszczyzną
b) Kowieńszczyzną
c) Mazowszem
d) Nowogródczyzną
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) siedmioro dzieci
b) pięcioro dzieci
c) sześcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Staniewskiego
c) Zaniewskiego
d) Jaśmonta
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) 3 miesiące
c) rok
d) 10 lat
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) osiem lat
b) dziesięć lat
c) dwa lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody
Partner serwisu: