Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jacek
b) Julek
c) Janek
d) Jarek
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 5 tomów
c) 3 tomów
d) 2 tomów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) 10 lat
c) rok
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) skrzypcach
b) pianinie
c) fortepianie
d) harmonijce
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około sto lat po chrzcie Litwy
b) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) siedmioro dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) dziedziczkę
c) pannę młodą
d) wodę Niemna
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) dziadek Domuntówny
b) Anzelm
c) Jan
d) Różyc
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) mirtu
c) głogu
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Miniewicze
c) Borszty
d) Porzecze
Rozwiązanie


Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Kirło
b) Darzecki
c) Różyc
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) zindywidualizowany
b) złożony
c) jednorodny
d) schematyczny
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) nimfę
b) wiedźmę
c) czarownicę
d) cholerę
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Kerfurtu
b) Frankfurtu
c) Berlina
d) Monachium
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) pieleniem ogrodu
b) wyrobem serów
c) praniem
d) wypiekiem chleba
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Szkoły Głównej
b) Akademii Lwowskiej
c) Akademii Wileńskiej
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dwa lata
b) dziesięć lat
c) sześć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Stefan Batory
b) Zygmunt Stary
c) Zygmunt August
d) Władysław Jagiełło
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Krukowieckiego
b) Chłopickiego
c) Traugutta
d) Niemcewicza
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Staniewskiego
b) Starzyńskiego
c) Jaśmonta
d) Zaniewskiego
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) rządcy
c) radcy
d) adwokata
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1892 roku
c) 1887 roku
d) 1889 roku
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) pola
b) mokradeł
c) lasu
d) łąki
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) sprzedaży Korczyna
c) miłości
d) rolnictwie
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Aldonka
c) Ala
d) Antolka
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) lauru
b) cyprysu
c) drzewka oliwnego
d) mirtu
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) popielaty wilczur Reks
b) brązowy chart Zeus
c) biały chart Hermes
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) płaz
c) owad
d) ryba
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) mistycznej
b) martwej
c) wspomnieniowej
d) sakralnej
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) nieskończoność
c) wszechmoc Boga
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 18 lat
b) 10 lat
c) 16 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w lipcu
b) w sierpniu
c) we wrześniu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Orzelskiego
b) Domuntówny
c) Różyca
d) Kirły
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1832 roku
c) 1856 roku
d) 1841 roku
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) aspiryna
c) kokaina
d) strychnina
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) podagrą
b) reumatyzmem
c) globusem
d) atlasem
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) drugorzędny
b) trzecioosobowy
c) pierwszoosobowa
d) ograniczony
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 25
b) 30
c) 20
d) 15
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 40 osób
c) 20 osób
d) 10 osób
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) mityczny
c) ezopowy
d) biblijny
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Jerzego
c) Włodzimierza
d) Stanisława
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 40 powstańców
b) 7 powstańców
c) 20 powstańców
d) 18 powstańców
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) siedemdziesiątych XIX wieku
b) pięćdziesiątych XIX wieku
c) dziewięćdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
c) postaci kreowane są w trakcie akcji
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) niedorajdą
b) chorym człowiekiem
c) beztalenciem
d) darmozjadem
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 10 lat
b) 5 lat
c) 3 lata
d) 7 lat
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) pracy
b) Niemna
c) dworu
d) drogi
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Zygmunt Korczyński
b) Jan Bohatyrowicz
c) Teofil Różyc
d) Bolesław Kirło
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 24 lata
b) 20 lat
c) 19 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) obrabiarkę
b) żniwiarkę
c) kosiarkę
d) snopowiązałkę
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła pamięć o poległym bracie
b) odwiódł list brata
c) odwiodło spotkanie z synem
d) odwiodła rozmowa z żoną
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Andrzej
b) Franciszek
c) Jerzy
d) Anastazy
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 4 rozdziałów
b) 5 rozdziałów
c) 6 rozdziałów
d) 8 rozdziałów
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Dziadami”
b) „Nie-Boską komedią”
c) „Genesis z ducha”
d) „Panem Tadeuszem”
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
b) znajdował się „Psałterz Dawidów”
c) znajdowała się „Biblia Wujka”
d) znajdowała się „Księga Koheleta”
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Nowogródczyzną
b) Mazowszem
c) Grodzieńszczyzną
d) Kowieńszczyzną
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) sześcioro
b) dwanaścioro
c) dwoje
d) czworo
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Kirłów
b) Różyca
c) Domuntówny
d) Andrzejowej
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Korczyn”
b) „Dzieje Justyny i Jana”
c) „Nadniemeńska historia”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) napoleońskich
b) żmudzkich
c) inflanckich
d) szwedzkich
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1549”
b) 1486”
c) 1494”
d) 1524”
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
b) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
c) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
d) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody
Partner serwisu: