strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/nn/ ----------------
 Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Korczyn”
b) „Mezalians”
c) „Dzieje Justyny i Jana”
d) „Nadniemeńska historia”
Rozwiązanie

Jacica to:
a) owad
b) ryba
c) płaz
d) gad
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1549”
b) 1524”
c) 1494”
d) 1486”
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w lipcu
c) w sierpniu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
c) około sto lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) mirtu
b) głogu
c) jarzębiny
d) czeremchy
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 18 lat
b) 14 lat
c) 10 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) dziedziczkę
b) wodę Niemna
c) prostytutkę
d) pannę młodą
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) popielaty wilczur Reks
b) biały chart Hermes
c) brązowy chart Zeus
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
b) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
Rozwiązanie


Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 8 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) czworo
c) dwoje
d) sześcioro
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) radcy
b) administratora
c) adwokata
d) rządcy
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Berlina
c) Kerfurtu
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) żmudzkich
b) inflanckich
c) napoleońskich
d) szwedzkich
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Akademii Lwowskiej
c) Szkoły Głównej
d) Akademii Wileńskiej
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 10 lat
b) 3 lata
c) 7 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Andrzej
b) Franciszek
c) Anastazy
d) Jerzy
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) żniwiarkę
b) snopowiązałkę
c) kosiarkę
d) obrabiarkę
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Janek
c) Jacek
d) Jarek
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
d) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiódł list brata
b) odwiodło spotkanie z synem
c) odwiodła rozmowa z żoną
d) odwiodła pamięć o poległym bracie
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 10 osób
c) 20 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Dziadami”
b) „Nie-Boską komedią”
c) „Genesis z ducha”
d) „Panem Tadeuszem”
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) chorym człowiekiem
c) beztalenciem
d) niedorajdą
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Anzelm
b) Różyc
c) Jan
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) pięćdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) siedemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 2 tomów
c) 3 tomów
d) 5 tomów
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Borszty
c) Miniewicze
d) Porzecze
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Jan Bohatyrowicz
b) Bolesław Kirło
c) Zygmunt Korczyński
d) Teofil Różyc
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) schematyczny
c) zindywidualizowany
d) złożony
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Kirły
b) Orzelskiego
c) Domuntówny
d) Różyca
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) czworo dzieci
b) siedmioro dzieci
c) pięcioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 20 powstańców
b) 18 powstańców
c) 40 powstańców
d) 7 powstańców
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 25
b) 30
c) 20
d) 15
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) mityczny
c) biblijny
d) ezopowy
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) nimfę
b) wiedźmę
c) czarownicę
d) cholerę
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) rok
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) postaci kreowane są w trakcie akcji
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) reumatyzmem
c) podagrą
d) globusem
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Księga Koheleta”
b) znajdował się „Psałterz Dawidów”
c) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
d) znajdowała się „Biblia Wujka”
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Zaniewskiego
b) Starzyńskiego
c) Jaśmonta
d) Staniewskiego
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt Stary
b) Władysław Jagiełło
c) Stefan Batory
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) strychnina
b) morfina
c) kokaina
d) aspiryna
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Domuntówny
b) Kirłów
c) Różyca
d) Andrzejowej
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1841 roku
c) 1856 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) nieskończoność
c) wszechmoc Boga
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) pianinie
b) harmonijce
c) fortepianie
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) mirtu
b) lauru
c) cyprysu
d) drzewka oliwnego
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Krukowieckiego
b) Niemcewicza
c) Chłopickiego
d) Traugutta
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) praniem
b) pieleniem ogrodu
c) wyrobem serów
d) wypiekiem chleba
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Nowogródczyzną
c) Grodzieńszczyzną
d) Kowieńszczyzną
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) pierwszoosobowa
b) trzecioosobowy
c) drugorzędny
d) ograniczony
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Zygmunt
b) Kirło
c) Darzecki
d) Różyc
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) pracy
c) Niemna
d) drogi
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 17 lat
c) 24 lata
d) 19 lat
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) pola
b) mokradeł
c) łąki
d) lasu
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1887 roku
c) 1892 roku
d) 1889 roku
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) sprzedaży Korczyna
c) miłości
d) rolnictwie
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Włodzimierza
c) Jerzego
d) Stanisława
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) dziesięć lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Aldonka
b) Ala
c) Antolka
d) Anatolka
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) wspomnieniowej
b) martwej
c) mistycznej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody
Partner serwisu: