Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) rządcy
c) radcy
d) adwokata
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) drzewka oliwnego
b) lauru
c) mirtu
d) cyprysu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Mogiła kryła ciała:
a) 18 powstańców
b) 7 powstańców
c) 20 powstańców
d) 40 powstańców
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1887 roku
b) 1889 roku
c) 1892 roku
d) 1882 roku
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) wspomnieniowej
b) mistycznej
c) martwej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Jacica to:
a) ryba
b) płaz
c) owad
d) gad
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) beztalenciem
b) darmozjadem
c) niedorajdą
d) chorym człowiekiem
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1486”
b) 1524”
c) 1549”
d) 1494”
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) 3 miesiące
c) rok
d) 10 lat
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Jan Bohatyrowicz
b) Zygmunt Korczyński
c) Bolesław Kirło
d) Teofil Różyc
Rozwiązanie


Olszynka to majątek należący do:
a) Andrzejowej
b) Różyca
c) Kirłów
d) Domuntówny
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
d) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) brązowy chart Zeus
b) popielaty wilczur Reks
c) czarny wyżeł Mars
d) biały chart Hermes
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Kerfurtu
b) Berlina
c) Frankfurtu
d) Monachium
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) kokaina
b) aspiryna
c) morfina
d) strychnina
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Włodzimierza
b) Andrzeja
c) Jerzego
d) Stanisława
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) biblijny
c) ezopowy
d) homerowy
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Stefan Batory
b) Zygmunt August
c) Władysław Jagiełło
d) Zygmunt Stary
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) żniwiarkę
b) kosiarkę
c) obrabiarkę
d) snopowiązałkę
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwoje
b) dwanaścioro
c) czworo
d) sześcioro
Rozwiązanie


Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Różyca
b) Domuntówny
c) Orzelskiego
d) Kirły
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
b) znajdowała się „Księga Koheleta”
c) znajdowała się „Biblia Wujka”
d) znajdował się „Psałterz Dawidów”
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodło spotkanie z synem
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiódł list brata
d) odwiodła rozmowa z żoną
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 10 osób
b) 30 osób
c) 20 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Jaśmonta
b) Starzyńskiego
c) Staniewskiego
d) Zaniewskiego
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) wiedźmę
b) cholerę
c) czarownicę
d) nimfę
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w lipcu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) skrzypcach
b) pianinie
c) harmonijce
d) fortepianie
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Dzieje Justyny i Jana”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Korczyn”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1856 roku
b) 1841 roku
c) 1849 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) dziedziczkę
c) pannę młodą
d) wodę Niemna
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) żmudzkich
b) szwedzkich
c) inflanckich
d) napoleońskich
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) osiem lat
b) dwa lata
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) miłości
b) rolnictwie
c) literaturze
d) sprzedaży Korczyna
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Niemcewicza
c) Chłopickiego
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 2 tomów
b) 3 tomów
c) 5 tomów
d) 4 tomów
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Dziadami”
c) „Genesis z ducha”
d) „Nie-Boską komedią”
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Jerzy
b) Anastazy
c) Franciszek
d) Andrzej
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) mirtu
c) jarzębiny
d) głogu
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Kowieńszczyzną
c) Nowogródczyzną
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Zygmunt
b) Darzecki
c) Różyc
d) Kirło
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) patriotyzm
b) miłość
c) wszechmoc Boga
d) nieskończoność
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około sto lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) pracy
b) drogi
c) Niemna
d) dworu
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Jarek
c) Janek
d) Jacek
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Różyc
b) Jan
c) Anzelm
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 8 rozdziałów
b) 6 rozdziałów
c) 5 rozdziałów
d) 4 rozdziałów
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 7 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
b) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
c) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) pieleniem ogrodu
b) wyrobem serów
c) praniem
d) wypiekiem chleba
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) pola
b) lasu
c) mokradeł
d) łąki
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) podagrą
b) globusem
c) atlasem
d) reumatyzmem
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) drugorzędny
b) ograniczony
c) pierwszoosobowa
d) trzecioosobowy
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Ala
b) Anatolka
c) Antolka
d) Aldonka
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Szkoły Głównej
d) Akademii Wileńskiej
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) siedmioro dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Borszty
b) Porzecze
c) Węgliszyce
d) Miniewicze
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 17 lat
b) 20 lat
c) 19 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 30
c) 25
d) 20
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
b) wszechwiedza autorki jest ograniczona
c) postaci kreowane są w trakcie akcji
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 16 lat
b) 14 lat
c) 18 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) zindywidualizowany
c) złożony
d) schematyczny
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody