Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) drzewka oliwnego
b) lauru
c) cyprysu
d) mirtu
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Borszty
b) Porzecze
c) Miniewicze
d) Węgliszyce
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 3 miesiące
b) 2 lata
c) 10 lat
d) rok
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła rozmowa z żoną
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiódł list brata
d) odwiodło spotkanie z synem
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) pianinie
b) harmonijce
c) skrzypcach
d) fortepianie
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) czworo
c) dwoje
d) sześcioro
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) drogi
b) dworu
c) pracy
d) Niemna
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt Stary
b) Zygmunt August
c) Stefan Batory
d) Władysław Jagiełło
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) radcy
b) rządcy
c) administratora
d) adwokata
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) nieskończoność
b) patriotyzm
c) miłość
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie


Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Nadniemeńska historia”
b) „Dzieje Justyny i Jana”
c) „Korczyn”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) mirtu
b) czeremchy
c) jarzębiny
d) głogu
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 20
b) 30
c) 25
d) 15
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Genesis z ducha”
b) „Dziadami”
c) „Nie-Boską komedią”
d) „Panem Tadeuszem”
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) strychnina
b) aspiryna
c) kokaina
d) morfina
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) zindywidualizowany
b) schematyczny
c) jednorodny
d) złożony
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 4 rozdziałów
b) 5 rozdziałów
c) 6 rozdziałów
d) 8 rozdziałów
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Ala
b) Aldonka
c) Anatolka
d) Antolka
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1856 roku
c) 1849 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1887 roku
c) 1889 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Mogiła kryła ciała:
a) 18 powstańców
b) 20 powstańców
c) 7 powstańców
d) 40 powstańców
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) beztalenciem
c) chorym człowiekiem
d) niedorajdą
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) ezopowy
b) biblijny
c) mityczny
d) homerowy
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) czworo dzieci
b) pięcioro dzieci
c) siedmioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Krukowieckiego
b) Traugutta
c) Niemcewicza
d) Chłopickiego
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 19 lat
c) 17 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Różyc
b) Jan
c) dziadek Domuntówny
d) Anzelm
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) żmudzkich
b) szwedzkich
c) inflanckich
d) napoleońskich
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 16 lat
b) 14 lat
c) 18 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dziesięć lat
b) sześć lat
c) dwa lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około sto lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Kirło
b) Zygmunt
c) Darzecki
d) Różyc
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) martwej
b) mistycznej
c) sakralnej
d) wspomnieniowej
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia Wujka”
b) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
c) znajdował się „Psałterz Dawidów”
d) znajdowała się „Księga Koheleta”
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) pola
c) lasu
d) mokradeł
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
b) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Kirły
b) Orzelskiego
c) Domuntówny
d) Różyca
Rozwiązanie

Jacica to:
a) ryba
b) gad
c) owad
d) płaz
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Różyca
b) Domuntówny
c) Andrzejowej
d) Kirłów
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Franciszek
b) Anastazy
c) Jerzy
d) Andrzej
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) brązowy chart Zeus
b) popielaty wilczur Reks
c) czarny wyżeł Mars
d) biały chart Hermes
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Teofil Różyc
b) Zygmunt Korczyński
c) Jan Bohatyrowicz
d) Bolesław Kirło
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1524”
b) 1494”
c) 1549”
d) 1486”
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) ograniczony
b) trzecioosobowy
c) drugorzędny
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 20 osób
c) 10 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Jaśmonta
b) Staniewskiego
c) Zaniewskiego
d) Starzyńskiego
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) snopowiązałkę
b) obrabiarkę
c) żniwiarkę
d) kosiarkę
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) pieleniem ogrodu
b) wyrobem serów
c) wypiekiem chleba
d) praniem
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) osiemdziesiątych XIX wieku
c) siedemdziesiątych XIX wieku
d) pięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) globusem
c) reumatyzmem
d) podagrą
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Kerfurtu
c) Frankfurtu
d) Monachium
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Akademii Wileńskiej
c) Szkoły Głównej
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) w czerwcu
c) we wrześniu
d) w lipcu
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) wodę Niemna
c) dziedziczkę
d) pannę młodą
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Kowieńszczyzną
c) Nowogródczyzną
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
d) wszechwiedza autorki jest ograniczona
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) nimfę
b) czarownicę
c) wiedźmę
d) cholerę
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Janek
b) Julek
c) Jacek
d) Jarek
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) rolnictwie
b) literaturze
c) sprzedaży Korczyna
d) miłości
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 3 tomów
b) 5 tomów
c) 2 tomów
d) 4 tomów
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 3 lata
b) 7 lat
c) 10 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Stanisława
c) Włodzimierza
d) Jerzego
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody