Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Dziadami”
b) „Panem Tadeuszem”
c) „Genesis z ducha”
d) „Nie-Boską komedią”
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Anzelm
b) Jan
c) dziadek Domuntówny
d) Różyc
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Kirłowa miała:
a) siedmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) pięcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) rolnictwie
b) literaturze
c) sprzedaży Korczyna
d) miłości
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1849 roku
c) 1832 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) dziewięćdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) siedemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Korczyn”
b) „Dzieje Justyny i Jana”
c) „Mezalians”
d) „Nadniemeńska historia”
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) postaci kreowane są w trakcie akcji
b) wszechwiedza autorki jest ograniczona
c) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Kirły
b) Różyca
c) Domuntówny
d) Orzelskiego
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wypiekiem chleba
b) praniem
c) pieleniem ogrodu
d) wyrobem serów
Rozwiązanie


Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) skrzypcach
c) fortepianie
d) pianinie
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) drugorzędny
b) ograniczony
c) trzecioosobowy
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) biały chart Hermes
b) brązowy chart Zeus
c) popielaty wilczur Reks
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Miniewicze
b) Porzecze
c) Borszty
d) Węgliszyce
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 14 lat
b) 18 lat
c) 10 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) inflanckich
b) napoleońskich
c) szwedzkich
d) żmudzkich
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) mityczny
c) ezopowy
d) biblijny
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) osiem lat
b) dwa lata
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Jacica to:
a) owad
b) ryba
c) płaz
d) gad
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) lasu
b) mokradeł
c) łąki
d) pola
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Włodzimierza
c) Stanisława
d) Jerzego
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) strychnina
c) kokaina
d) aspiryna
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Frankfurtu
c) Berlina
d) Kerfurtu
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 19 lat
b) 24 lata
c) 20 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Aldonka
b) Ala
c) Anatolka
d) Antolka
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) mirtu
c) głogu
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w lipcu
b) w sierpniu
c) w czerwcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) dwoje
c) sześcioro
d) czworo
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
d) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 20 powstańców
b) 18 powstańców
c) 40 powstańców
d) 7 powstańców
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około sto lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) schematyczny
c) złożony
d) zindywidualizowany
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) obrabiarkę
b) snopowiązałkę
c) kosiarkę
d) żniwiarkę
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Jerzy
b) Andrzej
c) Anastazy
d) Franciszek
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Bolesław Kirło
b) Teofil Różyc
c) Zygmunt Korczyński
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) rok
b) 2 lata
c) 10 lat
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiódł list brata
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiodło spotkanie z synem
d) odwiodła rozmowa z żoną
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) reumatyzmem
b) atlasem
c) globusem
d) podagrą
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) mirtu
b) drzewka oliwnego
c) cyprysu
d) lauru
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Zygmunt
c) Darzecki
d) Kirło
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 2 tomów
b) 5 tomów
c) 4 tomów
d) 3 tomów
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Krukowieckiego
c) Chłopickiego
d) Traugutta
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 4 rozdziałów
b) 6 rozdziałów
c) 8 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1486”
b) 1549”
c) 1524”
d) 1494”
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt Stary
b) Władysław Jagiełło
c) Zygmunt August
d) Stefan Batory
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Akademii Wileńskiej
c) Akademii Lwowskiej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) radcy
c) adwokata
d) rządcy
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 7 lat
b) 3 lata
c) 5 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) niedorajdą
b) darmozjadem
c) chorym człowiekiem
d) beztalenciem
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Kowieńszczyzną
b) Grodzieńszczyzną
c) Mazowszem
d) Nowogródczyzną
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 10 osób
b) 20 osób
c) 30 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jarek
b) Janek
c) Jacek
d) Julek
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia Wujka”
b) znajdował się „Psałterz Dawidów”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) nieskończoność
c) patriotyzm
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Jaśmonta
c) Zaniewskiego
d) Staniewskiego
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1889 roku
b) 1882 roku
c) 1892 roku
d) 1887 roku
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Różyca
b) Domuntówny
c) Kirłów
d) Andrzejowej
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) czarownicę
b) wiedźmę
c) cholerę
d) nimfę
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) dziedziczkę
c) pannę młodą
d) wodę Niemna
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) sakralnej
b) wspomnieniowej
c) martwej
d) mistycznej
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 30
b) 25
c) 15
d) 20
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) Niemna
b) drogi
c) dworu
d) pracy
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody