Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 30
c) 25
d) 20
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) szwedzkich
b) żmudzkich
c) inflanckich
d) napoleońskich
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Dzieje Justyny i Jana”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Korczyn”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) osiem lat
b) sześć lat
c) dwa lata
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Jaśmonta
b) Zaniewskiego
c) Staniewskiego
d) Starzyńskiego
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 3 tomów
c) 2 tomów
d) 5 tomów
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około sto lat po chrzcie Litwy
d) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) kosiarkę
b) snopowiązałkę
c) żniwiarkę
d) obrabiarkę
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) trzecioosobowy
b) drugorzędny
c) pierwszoosobowa
d) ograniczony
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) nieskończoność
b) patriotyzm
c) miłość
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie


W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) postaci kreowane są w trakcie akcji
d) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Dziadami”
c) „Nie-Boską komedią”
d) „Genesis z ducha”
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 10 lat
b) 18 lat
c) 14 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) sprzedaży Korczyna
b) rolnictwie
c) literaturze
d) miłości
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) cyprysu
b) lauru
c) mirtu
d) drzewka oliwnego
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Berlina
c) Kerfurtu
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) reumatyzmem
c) globusem
d) podagrą
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) biblijny
b) mityczny
c) ezopowy
d) homerowy
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) pięcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) siedmioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
b) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
c) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
d) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) zindywidualizowany
b) złożony
c) schematyczny
d) jednorodny
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła rozmowa z żoną
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiódł list brata
d) odwiodło spotkanie z synem
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Porzecze
c) Miniewicze
d) Borszty
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 5 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 8 rozdziałów
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w lipcu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Bolesław Kirło
b) Jan Bohatyrowicz
c) Zygmunt Korczyński
d) Teofil Różyc
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) 3 miesiące
c) 10 lat
d) rok
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwoje
b) dwanaścioro
c) sześcioro
d) czworo
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) płaz
c) ryba
d) owad
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Andrzej
b) Anastazy
c) Jerzy
d) Franciszek
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) mirtu
c) jarzębiny
d) głogu
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Kowieńszczyzną
b) Nowogródczyzną
c) Grodzieńszczyzną
d) Mazowszem
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) dziewięćdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) Niemna
b) drogi
c) pracy
d) dworu
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Różyca
b) Andrzejowej
c) Domuntówny
d) Kirłów
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wyrobem serów
b) wypiekiem chleba
c) pieleniem ogrodu
d) praniem
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) czarny wyżeł Mars
b) biały chart Hermes
c) popielaty wilczur Reks
d) brązowy chart Zeus
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
b) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
c) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) aspiryna
b) strychnina
c) morfina
d) kokaina
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Jerzego
c) Włodzimierza
d) Stanisława
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) pianinie
b) harmonijce
c) fortepianie
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Jacek
c) Janek
d) Jarek
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 24 lata
b) 19 lat
c) 20 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) lasu
c) pola
d) mokradeł
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Chłopickiego
c) Niemcewicza
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Władysław Jagiełło
b) Zygmunt Stary
c) Stefan Batory
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) dziadek Domuntówny
b) Jan
c) Różyc
d) Anzelm
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Darzecki
b) Zygmunt
c) Kirło
d) Różyc
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) martwej
b) wspomnieniowej
c) sakralnej
d) mistycznej
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1486”
b) 1549”
c) 1494”
d) 1524”
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 3 lata
b) 10 lat
c) 7 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) niedorajdą
c) beztalenciem
d) chorym człowiekiem
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) pannę młodą
c) wodę Niemna
d) dziedziczkę
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 20 osób
b) 10 osób
c) 30 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 7 powstańców
b) 20 powstańców
c) 18 powstańców
d) 40 powstańców
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1856 roku
c) 1832 roku
d) 1849 roku
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Szkoły Głównej
c) Akademii Wileńskiej
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Antolka
b) Ala
c) Anatolka
d) Aldonka
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) rządcy
b) adwokata
c) administratora
d) radcy
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Domuntówny
b) Kirły
c) Różyca
d) Orzelskiego
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia Wujka”
b) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdował się „Psałterz Dawidów”
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) wiedźmę
b) nimfę
c) cholerę
d) czarownicę
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1889 roku
b) 1887 roku
c) 1882 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody