Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) homerowy
c) ezopowy
d) biblijny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 10 lat
b) 7 lat
c) 3 lata
d) 5 lat
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) radcy
c) rządcy
d) adwokata
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jacek
b) Jarek
c) Julek
d) Janek
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) sześć lat
b) dwa lata
c) osiem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Bolesław Kirło
b) Teofil Różyc
c) Zygmunt Korczyński
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) popielaty wilczur Reks
b) biały chart Hermes
c) brązowy chart Zeus
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) nieskończoność
c) patriotyzm
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
b) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
c) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie


„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 2 tomów
c) 3 tomów
d) 5 tomów
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła pamięć o poległym bracie
b) odwiodło spotkanie z synem
c) odwiódł list brata
d) odwiodła rozmowa z żoną
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 10 lat
b) 14 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) dwoje
c) sześcioro
d) czworo
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Nadniemeńska historia”
b) „Dzieje Justyny i Jana”
c) „Korczyn”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) napoleońskich
b) inflanckich
c) żmudzkich
d) szwedzkich
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Stanisława
b) Jerzego
c) Włodzimierza
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) mirtu
b) głogu
c) jarzębiny
d) czeremchy
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 20 osób
b) 30 osób
c) 10 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Akademii Wileńskiej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) wszechwiedza autorki jest ograniczona
d) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Darzecki
c) Kirło
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 3 miesiące
b) 10 lat
c) rok
d) 2 lata
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt Stary
b) Władysław Jagiełło
c) Zygmunt August
d) Stefan Batory
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 40 powstańców
b) 20 powstańców
c) 7 powstańców
d) 18 powstańców
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) zindywidualizowany
b) jednorodny
c) schematyczny
d) złożony
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) globusem
b) reumatyzmem
c) atlasem
d) podagrą
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) pianinie
b) fortepianie
c) skrzypcach
d) harmonijce
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) chorym człowiekiem
b) beztalenciem
c) niedorajdą
d) darmozjadem
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Anzelm
b) dziadek Domuntówny
c) Różyc
d) Jan
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Jaśmonta
b) Staniewskiego
c) Zaniewskiego
d) Starzyńskiego
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) sprzedaży Korczyna
b) rolnictwie
c) miłości
d) literaturze
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) wodę Niemna
b) pannę młodą
c) prostytutkę
d) dziedziczkę
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Porzecze
b) Węgliszyce
c) Borszty
d) Miniewicze
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) siedmioro dzieci
b) pięcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 17 lat
b) 24 lata
c) 19 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1887 roku
c) 1892 roku
d) 1889 roku
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około sto lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Antolka
b) Ala
c) Anatolka
d) Aldonka
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) drzewka oliwnego
b) cyprysu
c) mirtu
d) lauru
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) wiedźmę
b) cholerę
c) nimfę
d) czarownicę
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Domuntówny
b) Różyca
c) Kirły
d) Orzelskiego
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Andrzej
b) Anastazy
c) Jerzy
d) Franciszek
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
b) znajdował się „Psałterz Dawidów”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdowała się „Biblia Wujka”
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wypiekiem chleba
b) pieleniem ogrodu
c) praniem
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Frankfurtu
b) Monachium
c) Berlina
d) Kerfurtu
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Nie-Boską komedią”
b) „Genesis z ducha”
c) „Panem Tadeuszem”
d) „Dziadami”
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) drugorzędny
b) ograniczony
c) pierwszoosobowa
d) trzecioosobowy
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 25
b) 30
c) 15
d) 20
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w czerwcu
b) we wrześniu
c) w sierpniu
d) w lipcu
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1524”
b) 1486”
c) 1549”
d) 1494”
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) Niemna
c) pracy
d) drogi
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Kowieńszczyzną
b) Mazowszem
c) Nowogródczyzną
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) kosiarkę
b) żniwiarkę
c) obrabiarkę
d) snopowiązałkę
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Krukowieckiego
c) Chłopickiego
d) Traugutta
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Kirłów
b) Różyca
c) Domuntówny
d) Andrzejowej
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) mokradeł
b) lasu
c) łąki
d) pola
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1849 roku
c) 1832 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) martwej
b) wspomnieniowej
c) mistycznej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Jacica to:
a) płaz
b) owad
c) gad
d) ryba
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) aspiryna
c) kokaina
d) strychnina
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 8 rozdziałów
b) 6 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody
Partner serwisu: