Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) strychnina
c) aspiryna
d) kokaina
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) zindywidualizowany
b) złożony
c) schematyczny
d) jednorodny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Kerfurtu
b) Frankfurtu
c) Monachium
d) Berlina
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 10 lat
b) 14 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) w czerwcu
c) w lipcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) drogi
c) Niemna
d) pracy
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) siedmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) snopowiązałkę
b) kosiarkę
c) żniwiarkę
d) obrabiarkę
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła rozmowa z żoną
b) odwiodło spotkanie z synem
c) odwiódł list brata
d) odwiodła pamięć o poległym bracie
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1524”
b) 1549”
c) 1494”
d) 1486”
Rozwiązanie


Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Chłopickiego
b) Krukowieckiego
c) Traugutta
d) Niemcewicza
Rozwiązanie

Jacica to:
a) owad
b) płaz
c) gad
d) ryba
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) podagrą
b) reumatyzmem
c) atlasem
d) globusem
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Domuntówny
b) Orzelskiego
c) Różyca
d) Kirły
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
b) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
c) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
d) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) czarownicę
b) cholerę
c) wiedźmę
d) nimfę
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 18 powstańców
b) 40 powstańców
c) 7 powstańców
d) 20 powstańców
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) sześcioro
b) czworo
c) dwanaścioro
d) dwoje
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 25
b) 15
c) 30
d) 20
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) mistycznej
b) wspomnieniowej
c) sakralnej
d) martwej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) skrzypcach
b) harmonijce
c) pianinie
d) fortepianie
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) niedorajdą
b) beztalenciem
c) chorym człowiekiem
d) darmozjadem
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Szkoły Głównej
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Akademii Wileńskiej
d) Akademii Lwowskiej
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jacek
b) Jarek
c) Janek
d) Julek
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) radcy
c) rządcy
d) adwokata
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Nie-Boską komedią”
b) „Genesis z ducha”
c) „Dziadami”
d) „Panem Tadeuszem”
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Mezalians”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Korczyn”
d) „Dzieje Justyny i Jana”
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Staniewskiego
b) Starzyńskiego
c) Jaśmonta
d) Zaniewskiego
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) mokradeł
b) łąki
c) lasu
d) pola
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Anzelm
b) Różyc
c) Jan
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) głogu
c) jarzębiny
d) mirtu
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) żmudzkich
b) inflanckich
c) szwedzkich
d) napoleońskich
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około sto lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Andrzej
b) Franciszek
c) Jerzy
d) Anastazy
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 2 tomów
c) 5 tomów
d) 3 tomów
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Darzecki
c) Zygmunt
d) Kirło
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) czarny wyżeł Mars
b) biały chart Hermes
c) popielaty wilczur Reks
d) brązowy chart Zeus
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 4 rozdziałów
b) 5 rozdziałów
c) 6 rozdziałów
d) 8 rozdziałów
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) sprzedaży Korczyna
c) miłości
d) rolnictwie
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) nieskończoność
c) wszechmoc Boga
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Nowogródczyzną
c) Kowieńszczyzną
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) drugorzędny
b) ograniczony
c) trzecioosobowy
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 5 lat
b) 3 lata
c) 7 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wypiekiem chleba
b) praniem
c) pieleniem ogrodu
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
b) znajdowała się „Biblia Wujka”
c) znajdował się „Psałterz Dawidów”
d) znajdowała się „Księga Koheleta”
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Włodzimierza
c) Stanisława
d) Jerzego
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1889 roku
b) 1882 roku
c) 1892 roku
d) 1887 roku
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 3 miesiące
b) 2 lata
c) 10 lat
d) rok
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) cyprysu
b) lauru
c) drzewka oliwnego
d) mirtu
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Stefan Batory
b) Zygmunt August
c) Zygmunt Stary
d) Władysław Jagiełło
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1832 roku
c) 1841 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dwa lata
b) dziesięć lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) homerowy
c) ezopowy
d) biblijny
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 19 lat
b) 24 lata
c) 17 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
b) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Antolka
b) Aldonka
c) Anatolka
d) Ala
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Kirłów
b) Andrzejowej
c) Domuntówny
d) Różyca
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Zygmunt Korczyński
b) Jan Bohatyrowicz
c) Teofil Różyc
d) Bolesław Kirło
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) wodę Niemna
b) pannę młodą
c) prostytutkę
d) dziedziczkę
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Miniewicze
c) Borszty
d) Porzecze
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 40 osób
b) 20 osób
c) 10 osób
d) 30 osób
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody