Nad Niemnem
      Nad Niemnem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Teofil Różyc
b) Jan Bohatyrowicz
c) Zygmunt Korczyński
d) Bolesław Kirło
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) kosiarkę
b) snopowiązałkę
c) obrabiarkę
d) żniwiarkę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) drogi
b) dworu
c) pracy
d) Niemna
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) sześcioro
c) czworo
d) dwoje
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Porzecze
c) Borszty
d) Miniewicze
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Janek
b) Jacek
c) Jarek
d) Julek
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) siedemdziesiątych XIX wieku
b) dziewięćdziesiątych XIX wieku
c) pięćdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła pamięć o poległym bracie
b) odwiodła rozmowa z żoną
c) odwiódł list brata
d) odwiodło spotkanie z synem
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Grodzieńszczyzną
b) Nowogródczyzną
c) Mazowszem
d) Kowieńszczyzną
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) brązowy chart Zeus
b) popielaty wilczur Reks
c) biały chart Hermes
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie


Narracja w powieści ma charakter :
a) ograniczony
b) drugorzędny
c) trzecioosobowy
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) złożony
b) jednorodny
c) zindywidualizowany
d) schematyczny
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1889 roku
b) 1882 roku
c) 1887 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) sprzedaży Korczyna
c) miłości
d) rolnictwie
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 20 osób
c) 40 osób
d) 10 osób
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) cyprysu
b) drzewka oliwnego
c) mirtu
d) lauru
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około sto lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) jarzębiny
b) czeremchy
c) głogu
d) mirtu
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Jerzego
b) Stanisława
c) Włodzimierza
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt August
b) Zygmunt Stary
c) Władysław Jagiełło
d) Stefan Batory
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Szkoły Głównej
c) Akademii Lwowskiej
d) Akademii Wileńskiej
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1549”
b) 1494”
c) 1486”
d) 1524”
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Nie-Boską komedią”
c) „Dziadami”
d) „Genesis z ducha”
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Antolka
b) Ala
c) Aldonka
d) Anatolka
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) globusem
c) reumatyzmem
d) podagrą
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) rządcy
c) adwokata
d) radcy
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Różyca
b) Kirły
c) Domuntówny
d) Orzelskiego
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
d) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) dziedziczkę
b) wodę Niemna
c) prostytutkę
d) pannę młodą
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Kirło
b) Zygmunt
c) Różyc
d) Darzecki
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) pianinie
b) fortepianie
c) harmonijce
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Dzieje Justyny i Jana”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Mezalians”
d) „Korczyn”
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) dziadek Domuntówny
b) Różyc
c) Anzelm
d) Jan
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) wszechmoc Boga
b) miłość
c) nieskończoność
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
d) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w lipcu
b) w czerwcu
c) we wrześniu
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Jaśmonta
b) Starzyńskiego
c) Zaniewskiego
d) Staniewskiego
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) inflanckich
b) napoleońskich
c) szwedzkich
d) żmudzkich
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1832 roku
b) 1849 roku
c) 1856 roku
d) 1841 roku
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 19 lat
c) 17 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 8 rozdziałów
b) 6 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) pola
b) mokradeł
c) lasu
d) łąki
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) niedorajdą
c) beztalenciem
d) chorym człowiekiem
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Domuntówny
b) Andrzejowej
c) Różyca
d) Kirłów
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wyrobem serów
b) wypiekiem chleba
c) pieleniem ogrodu
d) praniem
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) osiem lat
b) dwa lata
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 40 powstańców
b) 18 powstańców
c) 20 powstańców
d) 7 powstańców
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) siedmioro dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 10 lat
b) 7 lat
c) 5 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) ezopowy
c) mityczny
d) biblijny
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) wiedźmę
b) nimfę
c) cholerę
d) czarownicę
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Krukowieckiego
c) Traugutta
d) Chłopickiego
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Andrzej
b) Franciszek
c) Anastazy
d) Jerzy
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) wspomnieniowej
b) mistycznej
c) martwej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 16 lat
b) 18 lat
c) 14 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Monachium
c) Kerfurtu
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) płaz
c) owad
d) ryba
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) strychnina
b) kokaina
c) morfina
d) aspiryna
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 3 miesiące
b) rok
c) 10 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia Wujka”
b) znajdowała się „Księga Koheleta”
c) znajdował się „Psałterz Dawidów”
d) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 5 tomów
c) 2 tomów
d) 3 tomów
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 25
b) 30
c) 15
d) 20
Rozwiązanie

Tagi:
• Wizja nadniemeńskiej przyrody